Medeltiden

 

logga


 

År 1311 november 5:
Katarina från Steninge upprättar sitt testamente; först och främst vill hon att de skulder hon har vid sin död skall lösas med hjälp av hennes kvarlåtenskap. Vidare  skänker hon till predikarbröderna i Sigtuna, hos vilka hon väljer sin  gravplats, sin kvarn vid deras kloster samt hälften av alla skogar och  fiskevatten, som tillhör hennes gård Steninge, och dessutom 40 mark  penningar gängse mynt. Vidare skänker hon till sin son broder Olof mark i Sätuna och i arnaberghum€ med tillägor samt allt lösöre, som vid  hennes död finns på hennes gård Steninge, vidare till heliglandshjälp 20 mark penningar, till predikarbröderna i Strängnäs 40 mark penningar  till förmån för deras kyrkobyggnad, till predikarbröderna i Västerås 4  mark penningar, till varje mindrebrödrakonvent ovanskogs (d.v.s. norr om Kolmården och Tiveden) 1 mark penningar, till nunnorna i Fogdö och Sko  samt till klarissorna i Stockholm 1 mark penningar vardera, till  hospitalet i Enköping 1 mark penningar, till Husby-Ärlinghundra kyrka  1/2 öresland och 5 penningland i byn Valsta och 1 mark till prästen i  denna kyrka. Slutligen ber hon, för den händelse hon skulle dö inom  kort, att biskop Israel i Västerås skall förbinda sig att ombesörja  vissa omkostnader i samband med hennes begravning m.m. Vittnen är herr  Fredrik vid S:t Lars, herr Bengt i S:t Nicolau`s kyrka, nämnde herr  Fredriks vikarie herr Torkel, Hennike Arnoldsson, Holvast, effrikinus och Johannes Långe. Till testamentsexekutorer utses biskop Israel i  Västerås, lagman Birger och priorn i Sigtuna. Utfärdaren, biskop Israel i Västerås och lagman Birger beseglar.    SDHK-nr: 2448

År 1316 juni 3:
Magister Andreas, domprost i Uppsala, utfärdar gåvo- och fastebrev på gods, som enligt hans testamente (DS nr 2055) skänks till Uppsala domkyrka. Fastarär Björn Ingolfsson, Andreas Jonsson, Sigge Ingemarsson, Johannes Djäken, Peter Sigridsson, Lars  Bliduson, Johannes Dyst, Nils i Uggesta, Jakob i Gryta, Peter Olofsson,  Gudvast i Gästrikland, Sigge Eriksson, Lars Gunnarsson, Lars Haraldsson, Johannes i Forsa, Peter i Sätuna, Johannes Tomasson, Halvard i Åby,  Peter i Villinge, Holvast i Nyby, magister Tidemannus, Thyegnerus,  Johannes Pavelsmagh och Thomas målare.Utfärdaren samt Björn Ingolfsson, Andreas Jonsson, Peter Olofsson, magister Tidemannus beseglar.   SDHK-nr: 2733

År 1328 juni 7:
Johan Hemmingsson Flips befullmäktigar Holvast Thioxta (Tjocksta, Danmarks socken) att sätta Uppsala domkyrka i laglig besittning av 5 örtugland i Österröra i Västra Ryds socken. Utfärdaren beseglar.   SDHK-nr: 3543

År 1353 maj 26:
Holmfast i Stufsta bortbyter till  Birger Nilsson (Sparre av Hjulsta och Ängsö) ½ öresland och 3 penningland i Tavesta, Överjärna socken  (Öknebo härad) mot 1 örtugland i Fjällsta och ½ i Älvesta, S. Botvida  socken (nu Botkyrka socken, Svartlösa härad). 12 fastar och 2  vidervarumän uppräknas. Jakob och Erik Magnusson beseglar. (SDHK-nr: 6568 DS 4918).

År 1353:
Omnämns Klemens i Stuvsta som faste i Holvast i Stuvsta bytesbrev.

År 1364
är Holmvast i Hansta, Tälje faste vid häradstinget (DS 7002).

År 1383-85:
Tungelsta, Västerhaninge  Holvast i Trollsta 3 gånger fasta på Häradstinget.

År 1365
är Holmvast i Snista, Toresund fasta vid en jordtransaktion (DS 7251).

År 1373
Holmfast i Ljunga, Överselö är faste (seÄrnesta) (DS X 221).

År 1385: Är
Holvast i Lyngsta, Sorunda. Fasta på häradstinget.

År 1405 och 1407
är Holmvast i Hanelund, Vårdinge faste vid vid häradstinget och vid en jord transaktion (SD 658, 659, 660, 900).

År 1409

Ingår bonden Holvast i Gila i räfstetingsnämnden för Lovö skpl (SD 1141).

År 1440:
Bevittnar Holvast i Söder Enby, Sorunda Nils Erengislessons (Hammersta-ätten) testamente SMR 1197

År 1421
är Holmvast i Värsta, Turinge nämdeman vidclagmansting och 1424 faste vid  häradstinget (VikSpp 16/10, VikSp odat, se SDHK  nr 20186).

År 1441:
Ingår Holvast i Södra Enby, Sorunda i en folklandsnämnd som rannsakar i en tvist mellan bönder i Trosa socken å ena sidan och Karl Gäddas arvingar å den andra (SMR 1383)

År 1477:
Omnämns Holvast i Farsta som edgärdsman vid Stockholms rådstugurätt.

År 1482
är Olof och Holmvast i Gällersta, Vårdinge fastar vid häradstinget (RAp 25/5).

År 1490 juni 19:
Peter Olofsson, hh i Övre Tör (Svartlösa), utfärdar fastebrev på 5 örtugland och 5 penningland jord i Ersta i  Brännkyrka socken, som Holvast i Trollsta sålt till Anund i Västerby i  Sorunda socken, samt på 8 örtugland i samma åker i Ersta, som Lars i  Stensättra och Matts i Stuvsta (båda i Huddinge sn) sålt till samme  Anund i Västerby.  SDHK-nr: 32441

 

 

 

Uppdaterad den 2 april 2021