Runstenar

 

logga


 

Karta och register över runstenar som innehåller Namnet Holmfast i Sverige. Länk till större karta på Google

Holmfast runstenar

Sö 103

Vävle, Jäders socken, Södermanland

 

Björn gjorde detta minnesmärke efter Holmfast, sin fader, och Jarl sin broder

 

 

Sö 222

Frölunda, Sorunda socken

 

Kvick lät hugga denna sten efter Holmfast, sin son.

 

 

Sö 267

Småhamra, Österhaninge Runstensfragment

 

Holmfast

 

 

Sö 308

Södertälje

 

Holmfast och Rodälv, de ristade runorna … … efter Ingefast sina söner som hade varit (på vikingafärd) västerut. Men Öpir ristade.

 

 

Sö 310

Geneta Prästgård södertälje Runstensfragment

 

.. Holmfastr l[et] ... [æfti]R Klefa(?), faðu[r]

 

 

Sö 311

Södertälje

 

Holmfast lät röja väg efter Ingegärd sin goda moder                                     

 

 

Sö 312

Södertälje

 

Holmfast lät röja väg och göra bro efter Gamal sin fader, som bodde i Näsby. Gud hjälpe hans öde.
Östen (ristade).       
                                                           

 

 

Sö ATA322-
1467-2011 

Salem socken

 

Hol(m)fast(?) lät hugga detta minnesmärke efter sin måg (svåger), en skicklig man, Holmvid, Folke,
 Jafne(?) till minne av sin broder. Gud hjälpe... Östen ristade.

 

 

Vg 21

Häggesled, västergötland

 

Holmfastr lagði stein yfir

 

 

U 33

Stockby, Sånga socken, Uppland

 

Ho[l]mfast[r](?)

 

 

U 89

Skälby, Järfälla socken

 

Helga och Holmfrid lät resa denna sten efter Holmfast, sin fader 

 

 

U 289

Vik, Hammarby socken.

 

...och Holmfast lät resa stenarna efter Holmger, sin fader, en duglig man  

 

 

U 355

Lunda, Almunge

 

Holmfrid och Holmfast…bonde sin broder son till Gudrik som bodde i Mörby.

 

 

U 363

Gårdesta, Skeppstuna

 

Gislög lät hugga efter sin son Spjallbude Ulv Ingvar Holmfast Gere efter sin broder Tjägn, han omkom utomlands, och efter Björn sin fader. De gjorde bro. Gud hjälpe själen.

 

 

U 501

Närtuna Kyrka, Närtuna socken

 

Spjallbude och Ulv och Holmfast och Ger … sin fader (?), och son Björn  

 

 

U 530

Norrtäljeån, Norrtälje socken

 

Orme och Holmvid och Holmfast lät resa stenen efter Brodd sin gode fader

 

 

U 662

Signildsberg, Håtuna socken 1020-1050

 

s(ik) och Holmfast läto resa stenen efter Vigbjörn och Ulv och Björn

 

 

U705

Öster-Dalby, Veckholms socken

 

laf och Holmfast och … och Ennibrant, de lät resa stenen … Balle ristade

 

 

U 706

Öster-Dalby, Veckholms socken

 

… och Holmfast.. … de lät resa sten efter Vigöt …

 

 

U 738

Villberga by, Villberga socken

 

…. sin son Holmfast … Gud hjälpe hans ande   Ristaren är Erik (A).

 

 

U 750

Viggeby, Husby-Sjutolfts socken Daterad till ca 1050-1080.

 

Säbjörn och Fröger de läto resa denna sten efter Holmfast, sin broder. Balle ristade.

 

 

U 836

Alsta, Nysätra socken

 

Gisl, Holmfast, Gudfast, Styrfast, Torgisl reste stenen efter Salve sin fader.

 

 

U 876

Focksta, Hagby socken

 

Ulv och Holmfast och Ulvger och Gunn(f)rid reste dessa stenar efter Sutlak (?), sin far.

 

 

U 938

Uppsala, kv. Torget, Uppsala

 

Holmfast lät resa stenen efter Igulger, sin fader, och Torbjörn 

 

 

U 1017

Fjuckby, Ärentuna socken

 

Fastulf lät resa stenen efter Holmfast, Runfrid lät också göra bron till minne av Asleik [?], sin fader, Asleiks … [?] 

 

 

U 1151

Brunnby, Fröshults socken

 

Hedendis lät resa denna sten efter Holmfast, sin man och efter Ängle sin son. Gud hjälpe deras ande.

 

 

U 1161

Altuna kyrka, Altuna socken

 

Vifast, Folkad, Gunnar (?) läto resa stenen efter sin fader Holmfast (och efter sin broder) Arnfast. Far och son blev båda innebrända. Och Balle och Frösten. Livstens följeslagare (ristade).

 

 

Vs 29

Kyrkan, Sala landsförsamlings, Västmanland

 

Visäte och Halvdan lät hugga stenen efter Holme, sin fader, och efter Holmfast, sin broder. Livsten ristade dessa runor.

Uppdaterad den 2 april 2021