Holmfast

 

logga


 

Holmfast är ett fornnordiskt namn som är sammansatt av orden holme och fast. Utvecklades senare till Holvast och i formen Holvaster har det länge varit i bruk på Södertörn. Den älsta kända Holvaster i min släkt är Kerstin Holvastersdotter som avlider i Trollsta, Sorunda 1714.

Här har jag tänkt redovisa det som är känt om namnet Holmfast/Holvaster före kyrkböckernas tid. De första beläggen för namnet Holmfast är hugget i sten. Namnet Holmfast finns på 28 stycken runstenar i svenska registren. Främst i Uppland och Södermanland. De flesta stenarna är ristade mellan åren 1000-1100.

Här finns karta och ett register över runstenarna. Jag håller på att leta i Svenskt Diplomatarium efter spår av Holmfast. Fynden kommer att finns här. Jag kommer också leta i tänkeböckerna efter namnet. Fynden kommer att finnas här. Har ni mer information om Holmfast/Holvaster före 1700talet kontakta mig gärna här.

Runsten Sö 311 och 312 i Södertälje.

Holmfastristning_2008aHolger Ellgaard

Holmfast lät röja väg efter Ingeggärd sin goda moder

Holmfast lät röja väg och göra bro efter Gamal sin fader, som bodde i Näsby. Gud hjälpe hans öde. östen ristade.

Uppdaterad den 2 april 2021