Tnkebcker

 

logga


 

1483-03-17

Dömdes tjuven Margit till stupstocken för stöld hos Holvast i Farsta.

1597-05-30

Tiufwerii.
Stältes och för rättenn thesze tuå tiufuer Sigfridh Hinrichzonn,
[381.] född i Brunsbärge, i Ytreselle / sochnn och Hans Erichzonn född i Tuna i samma sochn och blefue ahnklaget för tiufuery. The bekende sigh hafue stulit eenn noot af Jöns i Litzlebärge, och eenn bååt hade the stulit på Mundzöönn, jtem af Holwast i Tofta på Adelsö, hade the stulit eenn noot, thenn eene nothenn sade the sigh hafua såldh i Ekedaal i Wärmdöö sochnn, för eenn fierdingh strömmingh Och mädenn bönderne, hade fåt mäste deelenn igenn af thesze stulne ägor1) blefue thesze 2 tiufuer benådde til lijfuet, och dömdes til stupenn q.

 

 

År 1634:

Holwaster Larsson från Sorunda dräng hos Måns köttmånglare Stockholm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad den 2 april 2021